Un nou Espai Públic del barri

Un nou Espai Públic del barri

Entenem que les diverses crisis (financera, econòmica, política, de valors…) fa que vivim un moment de forta individualització que contribueix a la fragmentació de la cohesió social, on es tendeix a prioritzar el particular per sobre del col·lectiu i el tenir per sobre del ser.

Per això plantegem un projecte d’Espai Públic on es prioritza l’acció socio-comunitària. Creiem que ha de tenir un fort caràcter social però no ha d’oferir els serveis assistencials que correspon proveir-los al sector públic, directament o amb concert amb entitats del Tercer Sector ni activitats comercials que ja s’ofereixen al barri.

Les característiques de la part de l’edifici destinat a usos veïnals el fan idoni per cobrir les mancances socio-comunitàries del barri.

Així, proposem un Espai Públic:

  • On s’afavoreixi el poder convertir la condició privada d’individu, que molt sovint es concreta en forma d’usuari passiu o de client, en la condició pública de ciutadà compromès en la transformació social.
  • Un Espai per afavorir la construcció personal en el marc d’un col·lectiu cultural, comunitari i nacional.
  • Espai Públic entès com a lloc on es manifesta la voluntat popular, fonamental per a garantir la qualitat de la vida democràtica.
  • Espai Públic on s’estableix un just repartiment de les responsabilitats entre el propietari de l’edifici, l’administració; el gestor, moviment veïnal i, finalment, els usuaris i usuàries actius.
  • Espai Públic que ha de ser obert, plural, integrador, lliure i espontani per arribar a aconseguir que sigui un espai de tothom i per a tothom.
  • Espai Públic on exercir la ciutadania que es responsabilitza dels altres, es corresponsabilitza amb la cosa pública i amb la noció de be comú i es porta a terme l’exercici emancipador del poder col·lectiu i ciutadà.
  • Espai Públic de referència de la vida social i comunitària del barri on els veïns i veïnes puguin dur a terme les seves iniciatives a tres nivells: participant directament en les activitats programades a l’edifici, promovent-ne de noves o bé sent derivat a altres equipaments, associacions… propers.
  • Espai Públic troncal on les necessitats dels veïns i veïnes han de poder ser ateses en una primera instància i, si escau, derivades a l’associació o ens adient.

Espai Públic on la informació, la dinamització i l’acompanyament són pilars bàsics de l’acció facilitadora -que defuig el clientelisme i el paternalisme- i que promou, en canvi,  l’enriquiment personal i enforteix i amplia la xarxa de relacions socials del barri.