Transparència

DADES INDENTIFICATIVES
Nom legal: Federació d’Entitats Calàbria 66
Any de constitució: 2015
CIF: G-66605031
Número registre: Núm. 782 de la secció 2a de la demarcació de Barcelona del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
 
 
Organigrama: 
 
BASE SOCIAL
Relació entitats federades
 • Número d’entitats federades: 21 entitats
 • Número de col·lectius i grups adherits: 37
Pots consultar el llistat sencer d’entitats i col·lectius aquí.
 
RENDICIÓ DE COMPTES
 • Balanç any 2016
  • Ingressos: 32.992,91€
   • Públics:  31.069,31€ (90,79%)
   • Per cessió d’espais: 1.923,60€ (9,21%)
  • Despeses: 24.835,23€
  • Retornat a l’Ajuntament de Barcelona-Districte de l’Eixample: 8.157,37€
 • Convenis vigents
  • Ajuntament de Barcelona (any 2016)
ANY 2016
 
ANY 2017-2019
 
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidència: Marina Marcian Garcia (presidencia@calabria66.net)
Secretaria: Xavier Pagès Liébana
Tresoreria: Rafael Martínez Buñuel (tresoreria@calabria66.net)
Vocalies:
 • Josep Maria Sala Piera
 • Iolanda Sole Barcelo
Els membres de la Junta Directiva no perceben cap retribució per a dur a terme les seves funcions
 
EQUIP TÈCNIC
Gerència: Aida Leal (projectes@calabria66.net)
Atenció i comunicació: Eva De Francisco (activitats@calabria66.net)